Dyrektywa ue transformatory

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które muszą być przeprowadzone przez wszystkie produkty, które są przeznaczone do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z dyrektywą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, stosowanych w konkretnych krajach członkowskich organizowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może dochodzić do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

exlink

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w działanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest związane z zastosowaniem dowolnego wyniku w terenach, w jakich może występować atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie zgodności z zasadami atex i za dostosowanie danego materiału do ostatnich części. Atest atex jest wymagany w sukcesie produktów, jakie spotykają się w dziedzinie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem istnieje ostatnie dziedzinę, gdzie układa się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do unii takich substancji kwalifikuje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią wtedy być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu powstaje w sukcesu, kiedy duża dawka energii czerpiąca z skutecznego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przystępuje do wybuchu, który stanowi poważne zagrożenie dla utrzymania oraz zdrowia ludzkiego.