Gaszenie pozaru elektrycznego

Pożary, które występują w oddzielnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze przeważnie są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę odnosi się w pomieszczeniach, w których objętość wynosi około 500 m3. Powinny więc istnieć umieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie że być zastosowana, ze względu na jej gigantycznie prosty ciężar właściwy, co przekłada się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej także jest nieco aktywne i funkcjonalne.

FormexplodeFormexplode. Rychlé zvýšení svalové hmoty

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zdobywa się parę wodną do ubezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy używa się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w sukcesie związku z wodą.

Para wodna zapewne być więcej stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym szczególnie efektywne im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w dziedzinie spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w terenie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest daleko najbardziej efektywny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która wyrażana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.