Obowiazek kasy fiskalnej a karta podatkowa

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w zagranicznej walucie jest dodatkowa?

W stosunku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do tworzenia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a też do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, które powinny znajdować się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie wymagają spełniać kasy rejestrujące zapisane są jednakże w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w sprawa § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w składzie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania chwili i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w przyszłej walucie w świadomości fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z podaniem kosztu i rozliczeniem zapłaty wymaga być uruchomiony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi zostać przeprowadzone z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Specjalnie do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, jakie są stosowane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż produktów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi być kasę fiskalną, urządzoną w wartość, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z formy, jaka stała zaprezentowania w badaniu można wywnioskować, iż opłata za nabyte produkty uważa być akceptowana w euro, w terminie kiedy wartość umów będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.