Oswietlenie led modelarstwo

Oświetlenie awaryjne LED w domach użyteczności publicznej znane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść objęta jest również w przepisach, kiedy i normach połączonych z ochroną przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz wyjaśniają one sprawy dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, jakie należy zaplanować w dobrze wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy tworzą w tej substancji błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można wymienić:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na trasie ewakuacyjnej, niepotrzebne używanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w sztuce bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za ostatnimi wyjściami ewakuacyjnymi zaś w przestrzeniach szczególnych, a oraz przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o podobnym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w polach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiekcie, wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych prawd istniej nie dodają się do brania w znacznych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozładowania baterii tudzież stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu okresów w sile Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki forma, aby nie powodować przy tym pełnego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w pomieszczeniach, gdzie ewakuacja może pokazać się bardziej skomplikowana, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego budynku oraz warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie zupełnie wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania wzoru i dopasowania systemu oświetlenia awaryjnego do ważnych przepisów może posiadać tragiczne wyniki nie ale dla wykonawcy przedsięwzięcia, jednak przede każdym dla potencjalnych poszkodowanych w przypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z założenia jest ułatwieniu ewakuacji, a nie wolno bagatelizować niuansów, ponieważ mogą one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej i styl dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na możliwości ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wyżej wymienionym rozwiązaniom możliwe jest dopasowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do rodzaju użytkowania konkretnego obiektu.