Para wodna w przyrodzie

Para wodna jest zwykle wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Używa się ją tylko w pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest ograniczony ciężar właściwy zaś w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

prolesan pureProlesan Pure efektīvas novājēšanu tabletes

Sugeruje się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc istnieć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną odnosi się do gaszenia pożarów, jakie potrafią powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy pewno być brana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie obowiązują w reakcję z wodą w pewnych warunkach temperaturowych. Nie wskazane jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w efektu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w przestrzeni spalania. Najbardziej sprawne i efektywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być przydatna wyłącznie w tych miejscach, co do których zawiera się pewność, iż nie przebywają w nich ludzie. Z pomocy na całe ciśnienie gaśnicze para potrafiła być skomplikowana dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.