Plan finansowy w biznesplanie

Program enova to sposób finansowo – księgowy, który stanowi w okresie dać kompleksową obsługę zarówno księgową jak i ekonomiczną przedsiębiorstwa. Obsługa ta kończy się głównie w zakresie ewidencjonowania dokumentacji, księgowania tej kartoteki, sporządzania deklaracji oraz sprawozdań zarówno obecnych kiedy i więcej okresowych.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/handel/Comarch ERP Optima Handel | Systemy ERP | POLKAS

Program enova pozwala między innymi na prowadzenie dziennika z lokatą wydzielania sub-dzienników. Ponadto daje szansa ewidencjonowanie VAT-u zakupu i sprzedaży. I daje możliwość ewidencjonowania dokumentów. Mowa tutaj o dokumentach, jakie nie są fakturami – przykładowo będą wtedy wyciągi bankowe, memoriały, dokumenty importowe, raporty kasowe lub też listy płac. Ten program daje jednocześnie możliwość zestawienia sald oraz obrotów. Pozwala również na rozliczenia z klientami także na żądanie płatności. Na wycieczkę zasługuje również fakt, że program enova daje szansa ewidencjonowania rozrachunków walutowych. Przenosi się to wraz z tabelą kursów, a i z automatycznym naliczaniem oraz ewidencjonowaniem różnic kursowych. Prowadzenie dzienników w tym programie pozwoli na dzielenie ich w dekrety dokumentów określonego typu. Ewidencja dokumentów pozwala na ich automatyczne przeksięgowanie do dzienników. Program zawiera bardzo przejrzystą ewidencję VAT. VAT można liczyć zarówno metodą kasową kiedy i memoriałową. Program jednocześnie daje szansa prowadzenia raportów kasowych i bankowych. Ponadto pozwoli na zdjęcie sald oraz obrotów. Daje możliwość definiowania bilansów przedsiębiorstw. Program wyposażony jest już w dokumentacje zezwalająca na rachunki z klientami. Mowa tutaj przede ludziom o notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, przelewach, potwierdzeniach salda. Program enova kupi na działanie zarządzania zasobami ludzkimi. Jest dużo dużą funkcjonalność, która ciągle się rozbudowuje, stąd te z pełną pomyślnością polecany jest dla firm. Podsumowując, program enova to znakomity system finansowo - księgowy.