Zmiany w kodeksie pracy 2015

W zasadę przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest przymuszony do zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, oraz wszelkie dania i instytucji muszą umieć certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności artykułów to proces systematycznego badania stopnia w którym określony produkt spełnia ostre wymagania (chodzi tutaj również o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn ma kilka aspektów. Zapewne jej dokonywać projektant na czasie projektowania lub producent na okresie produkcji. Certyfikację może przeprowadzić odbiorca wyrobów lub jednostka niezależna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sytuacji maszyn. Do programie prawnego w Polsce wprowadzono ją prawem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w istocie minimalnych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które zaszło w życie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do budowania, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Dodatku nr Również do dyspozycji 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa oraz warty zdrowia dotyczące projektowania i stworzenia maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie duże a różne. Certyfikacja organizacji oraz akcesoriów, które oznaczają się wysokim stopniem ryzyka związanego spośród ich obsługą i stosowanie rozgrywa się obecnie na okresie projektowania. Nowe dania i organizacji podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, wszystkie dania oraz maszyny, które mogą działać w każdy sposób zagrożenie dla życia czy zdrowia mieszkańca także zajmowania także środowiska podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.