Znawca i tlumacz literatury francuskiej

Jestem tłumaczem, funkcjonuję na dużo różnych płaszczyznach, zarówno tłumaczę symultanicznie, kiedy również wypełniam się przekładem literackim. Najczęściej ale moja książka to szkolenie tekstu, z listy umów cywilno-prawnych czy innych urzędowych dokumentów. Wolę jednak tłumaczenia literackie, bo wydają mi one moc radości.

Przygotowanie i koncentracja Jak planuję wykonać tłumaczenie tekstu literackiego, przede wszystkim staram się zachować pełną koncentrację. Wyłączam telefon, nie przeglądam stron internetowych - najistotniejszy jest wówczas dla mnie tekst. Istotny jest ponieważ nie tylko doskonały przekład, ale i przeznaczenie walorów literackich. To niemożliwe zadanie, ale daje dużą satysfakcję. Kiedy przejawia się, że moje tłumaczenie tekstu literackiego zyskuje uznanie, mam wielkie uznanie i satysfakcję prawie naprawdę istotną, jakbym sama była autorką tego kontekstu. Są oczywiście takie teksty, których uczenie nie daje mi radości, mimo tego, że są literackie. Dotyczy to dwóch rodzajów: po pierwsze, nie znoszę tłumaczyć harlequinów, ponieważ nuży mnie fabuła, a literacka wartość takiego tekstu jest łatwo żadna. Po drugie, nie cierpię tekstów populistycznych i delikatnych.

Pozycja w budynku

wózek transportowy bagażowy

Oczywiście mimo moich uprzedzeń każde tłumaczenie tekstu wykonuję bardzo wnikliwie i zależy mi na pewnym oddaniu założeń oryginału. Czasem stanowi wówczas niemożliwe, niemniej nigdy się nie poddaję i walczę do celu. Daje się, że muszę odłożyć artykuł na każdy do szuflady i powrócić do niego później. W bezpośredniej pozycji lubię to, że potrafię ją powodować, goszcząc w domu. Każde bowiem tłumaczenie tekstu da się wykonać zdalnie, a współczesna technika daje mi do ostatniego wszystkie potrzebne narzędzia. Mam wszystkimi możliwymi słownikami, i internet idzie na badanie dużo informacji. Jednak siedząc w zakładzie, należy mieć o samodyscyplinie, bowiem rola w zakładzie rozleniwia. Trzeba narzucić sobie pewien rygor i indywidualne działania pracować jak należy. Każde tłumaczenie tekstu jest istotne również do każdego trzeba podejść z racją, jak byśmy dopiero zaczynali pracę. Źródło: